Stemmen tellen en de uitslag vaststellen

Hoe zit het met het tellen van de stemmen en de verkiezingsuitslag? Daarover leest u hier meer.

Wanneer worden de stemmen geteld?

De stemmen die zijn uitgebracht op 14 en 15 maart 2022 worden op woensdag 16 maart vanaf 10.00 uur geteld in de Oude Raadzaal van het stadhuis. 
De stemmen uitgebracht op woensdag 16 maart worden op woensdagavond vanaf 21.00 uur geteld in het stembureau waar de stemmen zijn uitgebracht. 
De stemmen van het mobiele stembureau worden op woensdagavond 16 maart vanaf 21.00 uur geteld in de Oude Raadzaal van het stadhuis. 

De tellingen zijn openbaar en belangstellenden mogen de tellingen bijwonen.

Vaststellen van de verkiezingsuitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau de officiële uitslag van de verkiezing vast tijdens een openbare zitting. Dit bestaat uit:

  • vaststelling van het aantal stemmen;
  • vaststelling van de uitslag.

Deze zitting kunt u bijwonen in het stadhuis en is live te volgen via internet.