Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u meestal een vergunning nodig, of moet u een melding indienen. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij. Dit kunt u online controleren met de vergunningscheck.

Een evenement is: elke zogenaamde ‘verrichting van vermaak’, waarbij publiek aanwezig is. Hierop zijn een paar uitzonderingen. De meeste bioscoopvoorstellingen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in de Wet openbare manifestaties zijn geen evenementen.

Melding, vergunning of niets nodig?

Organiseert u een evenement waarbij minder dan 200 personen betrokken zijn? Dan bestaat de mogelijkheid om, onder voorwaarden, te volstaan met een melding. Voldoet het evenement niet aan deze voorwaarden? Dan hebt u een vergunning nodig. Minimaal 12 weken voor het evenement plaatsvindt, vraagt u een vergunning aan.

Voorwaarden melding evenement

 • Er zijn maximaal 200 personen aanwezig bij het evenement.
 • Het evenement vindt plaats tussen 07.00 uur en 24.00 uur.
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten. Dat wil zeggen: u sluit geen doorgaande weg af.
 • Voor 09.00 uur en na 23.00 uur brengt het evenement geen geluid voort.
 • U plaatst geen objecten waar 50 personen of meer tegelijkertijd in kunnen.
 • Het evenement heeft een organisator.
 • De organisator moet uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement melding daarvan doen bij de gemeente.

Niets nodig

Voldoet het evenement aan de voorwaarden voor een meldingsplichtig evenement? En vindt het niet plaats op de openbare weg, inclusief parkeerplaatsen? Dan hebt u voor het evenement geen vergunning nodig, en hoeft u het ook niet te melden.

Overige toestemmingen

Naast de evenementenvergunning of -melding kunnen ook andere toestemmingen nodig zijn. Bijvoorbeeld:

 • Organiseert u het evenement in een tent? Dan is ook een tijdelijke gebruiksvergunning brandveilig gebruik vereist. Organiseert u het evenement in een bestaand gebouw? En wordt die plek normaal niet voor zo’n evenement gebruikt? Dan moet u hiervoor ook een melding indienen volgens het Bouwbesluit.
 • Bent u van plan alcoholische dranken te verstrekken op het evenemententerrein? En gebeurt dit buiten de normale horecabedrijven om? Dan hebt u hiervoor een ontheffing nodig volgens artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet.
 • Wilt u een toiletwagen plaatsen op het evenemententerrein? Dan hebt u een lozingsontheffing afvalwater nodig.
 • Gaat u verkeersregelaars inzetten voor het evenement? Dan moet de gemeente hen aanstellen. Hiervoor is het nodig dat zij de online instructie evenementenverkeersregelaar volgen via www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Kosten

De kosten voor het organiseren van een evenement vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

U kunt een evenementenvergunning online aanvragen. Ook een evenementenmelding kunt u online doen. In beide gevallen hebt u uw DigiD of eHerkenning nodig.

Evenementenmelding doorgeven

Evenementenvergunning aanvragen

U kunt het formulier ook downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen naar: Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Evenementenmelding doorgeven (pdf 34 kb)
Evenementenvergunning aanvragen (pdf 97 kb)

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Bijlagen

Vraagt u een evenementenvergunning aan, voeg dan de volgende aanvullende gegevens toe:

 • Wilt u een of meer tenten plaatsen, voeg dan een indelingstekening bij van elke tent. Daarop geeft u aan waar de (nood)uitgangen zijn, inclusief de afmetingen. Ook geeft u aan waar de locaties van de blusmiddelen zijn, en welke objecten in de tent staan. Denk hierbij aan tafels, stoelen, bar en podia.
 • Plaatst u objecten zoals een podium, hekken of marktkramen? Voeg dan een situatietekening bij van het evenemententerrein. Hierop moet u alle objecten intekenen met maatvoering (schaal minimaal 1:100).
 • Bij grootschalige evenementen moet u ook een veiligheidsplan inleveren. De gemeente beoordeelt of dit nodig is.

Aanpak

 • Nadat u de aanvraag hebt gedaan, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u een brief. Daarin vragen wij u de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken of gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen uw aanvraag dan niet in behandeling.
 • De doorlooptijd voor een evenementenvergunning is 8 weken. Bij grotere evenementen kan het langer duren. De gemeente kan de termijn maximaal met 8 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de openbare veiligheid te beschermen. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken hiertegen. Dit moet u binnen zes weken doen. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Tips

Een schoon en opgeruimd evenement? Dat kan! Deze 10 tips helpen u daarbij. Ze vertellen u hoe u zwerfvuil voorkomt, voorafgaand en tijdens uw evenement.

Tips voor een schoon evenement