Stichting Willem Greeve

De stichting heeft als doel het culturele leven te bevorderen en activiteiten op dit gebied te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het toekennen van een financiële bijdrage of een garantie.

Wilt u een verzoek om een bijdrage of garantie indienen? Dat kan bij het secretariaat van de stichting of online. Voor de beoordeling van de verzoeken zijn spelregels opgesteld.

Bijdrage Stichting Willem Greeve Fonds aanvragen

Stichting Willem Greeve

Ter attentie van bestuurssecretariaat
Postbus 93
8050 AB Hattem
(038) 443 16 16
E bestuurssecretariaat@hattem.nl

Stichting Willem Greeve Fonds (beleidsplan, spelregels en richtlijnen)