Subsidieregeling Hanzejaar 2023

Iedereen kan een voorstel voor het Hanzejaar indienen. Wij stellen geld beschikbaar voor plannen die bijdragen aan de beleving van de Hanze in Hattem.

Voorwaarden

Je aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Het initiatief vindt plaats in de gemeente Hattem en is toegankelijk voor een breed publiek.
  • Het initiatief vindt plaats in 2023 en heeft een Hanze thema. Het is een aanvulling op het complete programma van het Hanzejaar 2023.
  • Een partij krijgt maximaal een bedrag van € 3.000. De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.
  • Een partij kan eenmalig een aanvraag doen voor budget.
  • De organisator kan aantonen waar het budget voor gebruikt wordt.

Let op: organisatoren van bestaande activiteiten kunnen alsnog een aanvraag indienen.

In samenspraak met Visit Hattem beslissen wij de toekenning van de subsidie. 

Bijlagen bij je aanvraag

  • een (korte) toelichting op de activiteiten door middel van een activiteitenplan
  • een begroting. Uit de begroting moet blijken waar het gevraagde bedrag op is gebaseerd.

Subsidie aanvragen

Voldoet je voorstel aan bovengenoemde voorwaarden? Dien dan je aanvraag bij ons in. Je kunt online een aanvraag indienen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie. Een aanvraag moet voor 4 april 2023 bij ons binnen zijn.

Subsidie Hanzejaar aanvragen

Het Hanzejaar 2023

Dit jaar geven de Hanzesteden in het oosten van het land extra betekenis aan 800 jaar Hanze gedachtengoed. Met het Hanzejaar willen de negen steden het cultuurtoerisme voor de lange termijn vergroten. Maar het Hanzejaar is er niet alleen voor toeristen. Wij betrekken onze inwoners, ondernemers en verenigingen bij het organiseren van activiteiten. Samenwerking en trots wordt hierbij gestimuleerd. Een belangrijke waarde van het Hanze gedachtengoed in de Middeleeuwen was samenwerking. Het bracht de steden groei en rijkdom. Anno 2023 is samenwerking nog steeds de kracht van Hattem!

Van 1 april tot en met 31 december 2023 zijn in de Hanzesteden diverse activiteiten en evenementen te beleven die in het teken van de Hanze staan. Denk aan activiteiten op het gebied van kunst, muziek, cultuur, educatie, erfgoed, sport en economie. In iedere Hanzestad worden lokale activiteiten georganiseerd. Zoals in Hattem het Kunstfestival, de Langste Dag en het Dikke Tinnefestival. Maar er zijn ook evenementen die de steden gezamenlijk oppakken. Zoals de IJsselbiënnale, fiets- en wandelroutes tussen de steden en 24H Hanze. Op visithattem.nl zijn alle evenementen te vinden.