Contact

  • Contact en openingstijden loket werk en inkomen

    Hebt u vragen over werk, inkomen, zorg of welzijn? U kunt terecht bij loket Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn (WIZW) in het stadhuis. Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  • Afspraak werk en inkomen

    Met dit formulier kunt u aangeven op welke manier wij contact met u kunnen opnemen voor het maken van een afspraak.

  • Adviesraad Sociaal Domein

    De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van alle Hattemers, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen.