Informatie

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning

    Hebt u informatie, advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld het persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)? Of bij de aanvraag van een voorziening? U kunt zich laten bijstaan door een partner of een familielid. U kunt ook een beroep doen op onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning. Hiervoor kunt u terecht bij Stichting MEE.

    Meer informatie