Laag inkomen

 • Activiteitenbijdrage

  Met de activiteitenbijdrage kunt u (een deel van) de kosten betalen van een aantal activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement van de bibliotheek, of het lidmaatschap van een sportvereniging. Ook de huur van een volkstuin of uitjes naar bijvoorbeeld een pretpark of bioscoop zijn activiteiten. Deze bijdrage mag u ook gebruiken voor uw kosten van internet en telefoon.

  Meer informatie

 • Bijzondere bijstand

  Soms staat u plotseling voor een grote, noodzakelijke uitgave. De bijzondere bijstand kan dan misschien een oplossing bieden. Het gaat dan om uitgaven die echt noodzakelijk zijn. Het zijn eenmalige kosten die buiten uw normale uitgavenpatroon vallen. Dat wil zeggen dat u ze niet van uw inkomen kunt betalen. Denk aan kosten van bewindvoering en rechtsbijstand.

  Meer informatie

 • Collectieve zorgverzekering

  Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u bij de gemeente Hattem terecht voor een collectieve zorgverzekering. Dat is een zorgverzekering voor een grote groep mensen tegelijk.

  Meer informatie

 • Eenmalige energietoeslag 2022

  Heb je een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan kom je in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2022. Deze toeslag is vanuit de rijksoverheid bedoeld om je gestegen energielasten voor 2022 te compenseren. Er is één toeslag per huishouden mogelijk.

  Meer informatie

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag is een financiële vergoeding die u kunt krijgen voor de huur van uw huis. Het bedrag van de huurtoeslag hangt af van uw jaarinkomen.

  Meer informatie

 • Inkomensgrenzen en vermogen

  De minimaregelingen van de gemeente Hattem zijn niet alleen bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor werkende mensen met een laag inkomen. Voor welke regeling u in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen.

  Meer informatie

 • Inkomenstoeslag

  Leeft u al drie jaar of langer van een laag inkomen? Dan is de individuele inkomenstoeslag bedoeld voor u. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld als uw wasmachine kapot gaat en u een nieuwe nodig hebt. U mag het bedrag vrij besteden.

  Meer informatie

 • Kindgebonden budget

  Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die bijdrage krijgt u naast de kinderbijslag.

  Meer informatie

 • Kindpakket (financiële ondersteuning)

  Moet uw gezin rondkomen van een minimum inkomen? Dat is niet altijd makkelijk. Dat geldt voor ouders, maar ook voor kinderen. Via www.kindpakket.nl kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor allerlei zaken.

  Meer informatie

 • Studietoeslag

  Studiefinanciering is voor een student niet voldoende om alle kosten te betalen. Daarom werken veel studenten naast hun studie. Maar studenten met een lichamelijke of psychische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is de individuele studietoeslag.

  Meer informatie

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Leven met een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Voor deze kosten kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen

  Meer informatie

 • Tegemoetkoming kosten kinderopvang

  Krijgt u een uitkering van de gemeente Hattem? En volgt u een traject naar werk of inburgering? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor kinderopvang.

  Meer informatie

 • Zorgtoeslag

  Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. Een zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, die u zelf kunt uitbreiden. Dit kan met een aanvullende verzekering en/of een tandartsverzekering.

  Meer informatie