Energietoeslag 2022 aanvragen

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Je moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat je de aanvraag invult, omdat je maximaal 15 minuten bent ingelogd met DigiD. Je voegt de bijlagen verderop in dit formulier toe.

Let op: wanneer je studiefinanciering ontvangt, heb je geen recht op de energietoeslag.

Partner

Be je getrouwd, heb je een geregistreerd partner of woon je samen? Dan moet je partner ook inloggen met zijn of haar DigiD.

Toestemming verlenen

Door vermelding van je persoonsgegevens op dit formulier geef je toestemming deze gegevens te gebruiken voor de aanvraag van energietoeslag 2022. De gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt en niet langer bewaard dan het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van je aanvraag worden je persoonsgegevens opgeslagen in ons archief.