Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Voor deze kosten kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen

Meer informatie: tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Via bovenstaande link komt u op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.