(Her)vestiging vanuit het buitenland

Als u (weer) naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Dit wordt een (her)vestiging vanuit het buitenland genoemd.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen inschrijven zijn:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
 • u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bijzonderheden

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Aanvraag

U schrijft zich in bij de gemeente. U doet dit persoonlijk. Ook eventuele meeverhuizende gezinsleden moeten zich persoonlijk melden.

Afspraak maken

Aanpak

Om u in te schrijven, hebt u het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
 • een geboorteakte als u geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht.
 • hebt u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • eventueel de volgende akten (denk daarbij aan eventuele legalisaties van de documenten):
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte;
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden);
  • geboorteakten van kinderen.

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.