Groen kopen of adopteren

Wij roepen inwoners en bedrijven op om een rol te spelen bij het groenonderhoud. Dit kan door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.