Groen kopen of adopteren

De gemeente roept bewoners en bedrijven op om een actieve rol te spelen bij het groenonderhoud door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.