Gemeentegrond aankopen

Wil je gemeentegrond aankopen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Het groen in de openbare ruimte houden we graag zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk voor iedereen. Soms kun je een groenstrook of een gedeelte daarvan kopen. Wil je weten of je in aanmerking komt voor het kopen van gemeentegrond? Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden.

Gemeentegrond aankopen

Bijlage meesturen

Bij deze aanvraag moet je onderstaande bijlage meesturen. Verzamel de bijlage voordat je de aanvraag invult, omdat je maximaal 15 minuten bent ingelogd met DigiD.

  • een situatieschets of een aanduiding op een kadastrale kaart van de gemeentegrond die je wilt aankopen.

Voorwaarden aankoop gemeentegrond

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

Groenverkoop tot en met 100 m2

  • De prijs voor verkoop van snippergroen wordt bepaald in de nota grondprijzen.
  • Bij verkoop van snippergroen behoudt de grond de bestemming volgens het bestemmingsplan en de daarbij horende regels.
  • De grond kan ook worden gekocht als er gemeentelijke riolering en/of kabels en leidingen van nutsbedrijven liggen. Daar wordt dan een zakelijk recht op gevestigd. Dit gebeurt op kosten van de koper. De prijs voor verkoop wordt bepaald in de nota grondprijzen.
  • Het college van B&W kan gemotiveerd afzien van de verkoop.

Groenverkoop groter dan 100 m2

  • Bij stukken grond groter dan 100 m2 worden de voorwaarden en prijs bepaald op basis van een onafhankelijke taxatie door een erkend taxateur. De kosten van de taxatie komen bij verkoop voor rekening van de koper. Mocht de verkoop toch niet doorgaan? Dan zijn deze kosten voor de gemeente. Het college van B&W stelt naar aanleiding van de taxatie de verkoopprijs vast.
  • De grond kan ook worden gekocht als er gemeentelijke riolering en/of kabels en leidingen van nutsbedrijven liggen. Daar wordt dan een zakelijk recht op gevestigd. Dit gebeurt op kosten van de koper.
  • Het college van B&W kan gemotiveerd afzien van de verkoop.