Rotonde adopteren

De gemeente Hattem wil het plaatselijke bedrijfsleven de mogelijkheid bieden om rotondes te adopteren. De rotondes moeten representatief blijven of representatief worden ingericht.

Welke rotondes zijn geschikt en hoe aan te melden?

In Hattem zijn momenteel 3 rotondes. Deze drie rotondes zijn mogelijk geschikt voor adoptie door Hattemse bedrijven:

  • Rotonde Zuiderzeestraatweg/Hilsdijk
  • Rotonde Apeldoornseweg
  • Rotonde Geldersedijk

Wat zijn de regels met het adopteren van een rotonde?

Als u een rotonde adopteert, mag u zelf de middencirkel van de rotonde inrichten. Er is veel mogelijk, zolang de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. U mag de rotonde bijvoorbeeld helemaal of voor een deel beplanten met bloemen en struiken. U mag ook andere materialen gebruiken, zoals grind en kiezels. Of een klein kunstwerk plaatsen. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de rotonde.

  • Op de rotonde mag u borden plaatsen van 40 centimeter bij 60 centimeter met daarop de naam van uw bedrijf. Adopteert u een rotonde samen met andere bedrijven? Dan mogen de namen van al die bedrijven op de borden staan.
  • Het aantal borden dat op een rotonde mag staan is gelijk aan het aantal wegen dat op de rotonde uitkomt. Komen er 3 wegen op de rotonde uit? Dan mogen er 3 borden staan.
  • De adoptieovereenkomst duurt 5 jaar. Na die tijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd, tenzij de gemeente of de adopterende partij het contract opzegt.

Voor wie?

Elk bedrijf of groep ondernemers kan een rotonde adopteren.

Kosten

U betaalt de kosten voor de inrichting en het onderhoud van de rotonde. Op deze manier heeft u zelf controle over de hoogte van de kosten.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de gemeente. Bedrijven kunnen plannen indienen tot en met 16 augustus 2021. Dit kan via gemeente@hattem.nl onder vermelding van adoptie rotonde. Als voor een rotonde meerdere geïnteresseerden zijn, wordt er gekeken naar de aanbieding die voor de gemeente Hattem het gunstigst is. De adoptant is bij voorkeur een in Hattem gevestigd bedrijf of meerdere bedrijven uit Hattem.
Als er voor de aanleg van de nieuwe inrichting een omgevingsvergunning nodig is, verzorgt de gemeente de aanvraag.

De plannen worden beoordeeld op een aantal aspecten. Het plan van de partij met de hoogste score wordt getoetst op veiligheid en verkeerskundige aspecten en moet in lijn zijn met de Groenvisie. Bij afkeuring moet het plan worden aangepast (voor kleine wijzigingen) of komt het plan dat de op een na hoogste score had in aanmerking.