Rotonde adopteren

De gemeente Hattem biedt het plaatselijke bedrijfsleven de mogelijkheid om een rotonde te adopteren. De rotonde moet representatief blijven of juist representatief worden. Het gaat om de rotonde Geldersedijk.

Het adopteren van een rotonde is in eerste instatie geen bezuinigingsmaatregel, maar kan mogelijk wel voor een bezuiniging zorgen. 

Om welke rotonde gaat het?

Het gaat om de rotonde Geldersedijk. Deze drukbezochte rotonde is de verbinding tussen de stad en de route naar Zalk, Wezep of Zwolle. Maar ook vanuit Zwolle naar Wapenveld, komt men zeker langs deze plek. Een drukke plek qua gemotoriseerd verkeer. Ook komen er veel fietsers langs. 

Voor wie?

Elke Hattemse onderneming of groep ondernemers kan een rotonde adopteren.

Wat zijn de voorwaarden met het adopteren van een rotonde?

  • Als u een rotonde adopteert, mag u zelf de middencirkel van de rotonde inrichten. Er is veel mogelijk, zolang de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. U mag de rotonde bijvoorbeeld helemaal of voor een deel beplanten met bloemen en struiken. U mag ook andere materialen gebruiken, zoals grind en kiezels.
  • We zijn van plan om op de rotonde een kunstwerk te plaatsen. Dit vraagt om een goede afstemming. Als u de adoptant wordt van deze rotonde, brengen wij u in contact met de kunstenaar zodat er afstemming plaats kan vinden.
  • U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de rotonde.
  • De adoptant is bij voorkeur een in Hattem gevestigd bedrijf. Ook een groep van bedrijven en/of bewoners mogen een rotonde adopteren.
  • Op de rotonde mag u borden plaatsen van 40 centimeter bij 60 centimeter met daarop de naam van uw bedrijf. Adopteert u een rotonde samen met andere bedrijven? Dan mogen de namen van al die bedrijven op de borden staan.
  • Het aantal borden dat op een rotonde mag staan is gelijk aan het aantal wegen dat op de rotonde uitkomt. Komen er 3 wegen op de rotonde uit? Dan mogen er 3 borden staan.
  • De adoptieovereenkomst duurt 5 jaar. Na die tijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd, tenzij de gemeente of de adopterende partij het contract opzegt.

Wat kost het adopteren?

U betaalt de kosten voor de inrichting en het onderhoud van de rotonde. Daardoor heeft u zelf controle over de hoogte van de kosten.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de gemeente. Bedrijven kunnen plannen indienen tot en met juli 2022. Dit kan via gemeente@hattem.nl onder vermelding van adoptie rotonde. De eerste die reageert mag de rotonde adopteren. Indien de betrokken partijen er niet uitkomen wordt de adoptie aan een volgende geïnteresseerde aangeboden.

Het plan beoordeelt gemeente Hattem op een aantal aspecten. Het plan van de indienenden partij toetsen wij ook op veiligheid en verkeerskundige aspecten en het moet in lijn zijn met de Groenstructuurvisie. Bij afkeuring moet het plan worden aangepast (voor kleine wijzigingen).