Overlast van dieren

 • Eikenprocessierups

  Ook Hattem heeft last van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen vooral in de zomerperiode voor ongemak zoals huidirritaties en allergische reacties. De gemeente laat de eikenprocessierups jaarlijks preventief bestrijden door een erkend bedrijf.

 • Steenmarters

  Steenmarters zorgen vaak voor overlast. Een steenmarter in een woning of ander gebouw kan schade veroorzaken aan isolatie- en afwerkmateriaal. Ook veroorzaken steenmarters lawaai- en geuroverlast. In uw auto kunnen zij kabels beschadigen.

 • Vleermuizen

  Inwoners met meldingen van overlast veroorzaakt door vleermuizen kunnen bij de gemeente terecht. De taak van de gemeente bestaat uit voorlichting, eventueel huisbezoek en advies over hoe met de dieren om te gaan.

 • Ratten

  De gemeente is verantwoordelijk voor de rattenbestrijding in Hattem. Informatie hierover is bij de gemeente te verkrijgen. Zo nodig, kan de gemeente een rattenbestrijder inschakelen.

 • Muskusratten

  Waterschap Vallei en Veluwe is samen met Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor de muskusratten­bestrijding in Nederland.

 • Bijen, muizen, overige

  Bij overlast van bijen, muizen en overige overlastgevende dieren ligt de verantwoordelijkheid voor de bestrijding hiervan bij bewoners zelf. Voor meer informatie kunt u terecht bij een ongediertebestrijder of de gemeente.

 • Wilde zwijnen

  We krijgen de laatste weken weer regelmatig meldingen dat wilde zwijnen de bebouwde kom van Hattem in trekken. De zwijnen zijn op zoek naar een lekker hapje en wroeten hierdoor gazons om. Maar soms zijn ze ook echt van het pad af en weten ze niet meer exact waar ze zich bevinden.