Overlast van dieren

 • Eikenprocessierups

  Ook Hattem heeft last van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen vooral in de zomerperiode voor ongemak zoals huidirritaties en allergische reacties. Wij laten de eikenprocessierups jaarlijks preventief bestrijden door een erkend bedrijf.

 • Steenmarters

  Steenmarters zorgen vaak voor overlast. Een steenmarter in een woning of ander gebouw kan schade veroorzaken aan isolatie- en afwerkmateriaal. Ook veroorzaken steenmarters lawaai- en geuroverlast. In uw auto kunnen zij kabels beschadigen.

 • Vleermuizen

  Ervaart u overlast van vleermuizen? Dan kunt u bij ons terecht. Onze taak bestaat uit voorlichting, eventueel een huisbezoek en advies over hoe met de dieren om te gaan.

 • Ratten

  Wij zijn verantwoordelijk voor de rattenbestrijding in Hattem. Informatie hierover is bij ons te verkrijgen. Zo nodig kunnen wij een rattenbestrijder inschakelen.

 • Muskusratten

  Waterschap Vallei en Veluwe is samen met Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor de muskusratten­bestrijding in Nederland.

 • Bijen, muizen, overige

  Bij overlast van bijen, muizen en overige overlastgevende dieren ligt de verantwoordelijkheid voor de bestrijding hiervan bij bewoners zelf. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht of een ongediertebestrijder.

 • Wilde zwijnen

  We krijgen regelmatig meldingen dat wilde zwijnen de bebouwde kom van Hattem in trekken. De zwijnen zijn op zoek naar een lekker hapje en wroeten hierdoor gazons om. Maar soms zijn ze ook echt van het pad af en weten ze niet meer exact waar ze zich bevinden.

 • Wolven

  Maak je je zorgen over de wolf? Of heb je er zelfs al één zien lopen in Hattem of omgeving? De komst van de wolf in Hattem zorgt misschien wel voor onrust en een onveilig gevoel. Wij snappen dit en nemen deze gevoelens serieus.