Muskusratten

Waterschap Vallei en Veluwe is samen met Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor de muskusratten­bestrijding in Nederland.

Een vindplaats of mogelijke verblijfplaats van een muskusrat of beverrat kunt u doorgeven aan Waterschap Vallei en Veluwe, (055) 527 29 11 of info@vallei-veluwe.nl.