Steenmarters

Steenmarters zorgen vaak voor overlast. Een steenmarter in een woning of ander gebouw kan schade veroorzaken aan isolatie- en afwerkmateriaal. Ook veroorzaken steenmarters lawaai- en geuroverlast. In uw auto kunnen zij kabels beschadigen.

Veroorzaakt een steenmarter overlast in uw huis? Dan moet u de toegangen tot de woning dichtmaken op het moment dat het dier er niet is. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente. U mag steenmarters niet doden, want het is een beschermde diersoort. Bovendien heeft dat geen zin, want een andere steenmarter bezet dan snel het vrijgekomen territorium.

De gemeente vergoedt niet de eventuele financiële gevolgen van schade of kosten voor advies en maatregelen. Deze kosten horen bij het normale risico van een eigenaar.

Hebt u advies nodig, of wilt u een klacht over steenmarters melden? Neem dan contact op met de gemeente via (038) 443 16 16 of gemeente@hattem.nl.