Wolven in de gemeente Hattem

Maakt u zich zorgen over de wolf? Of heeft u er zelfs al één zien lopen in Hattem of omgeving? De komst van de wolf in Hattem zorgt bij u misschien wel voor onrust en een onveilig gevoel. Wij snappen dit en nemen deze gevoelens serieus.

Wat kan de gemeente doen?

Op het gebied van faunabeheer, schades en de beschermde status van de wolf houdt de gemeente nauw contact met de provincie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese commissie. Wij hebben regelmatig contact om de zorgen die er in de samenleving zijn en eventuele incidenten kenbaar te maken. 

Het onderwerp ‘wolf’ staat ook bij de provincie Gelderland hoog op de agenda. De provincie Gelderland onderzoekt of en welke mogelijkheden ze heeft voor het beheersbaar houden van het aantal wolven. Inmiddels zijn er door diverse partijen Kamervragen gesteld aan de minister van LNV over de situatie in Oost-Nederland.

Wat kunt u zelf doen?

De wolf is zeer schuw en vlucht bij een ontmoeting met de mens. Het is een vluchtdier. Hij ziet de mens niet als prooi. Wanneer u er toch een ziet, houd u dan aan de volgende regels:

  • blijf bij een ontmoeting met een wolf rustig en probeer na te gaan wat het dier wil doen;
  • voer een wolf niet;
  • benader een wolf niet, maar loop rustig weg van de situatie;
  • houd de hond altijd aan de lijn in het buitengebied;
  • probeer een foto te maken van de wolf en stuur deze door naar Wolven In Nederland en de gemeente.

Wolven en huisdieren

Wolven komen over het algemeen niet in de buurt van honden zolang er mensen bij zijn. Het is dus belangrijk dat mensen in een wolvengebied hun hond altijd aangelijnd houden en op de paden blijven lopen. Daarnaast is het aan te raden om honden in de nacht niet alleen los te laten lopen, want wolven zijn vooral in de nacht actief.

Wolven en vee

Om landbouwhuisdieren als schapen, geiten en pony’s te beschermen tegen de wolf, kunt u het volgende doen:

  • Afgesloten stallen: wolven jagen ’s nachts. Als uw dieren ‘s nachts in een afgesloten stal slapen, dan is het risico minimaal.
  • Schrikdraad: als uw dieren dag en nacht buiten staan, dan is een afrastering met schrikdraad een goede oplossing. Houd daarbij rekening met de hoogte, de afstand tot de grond en zorg ervoor dat er geen openingen in zitten. 

De provincie Gelderland kan in sommige gevallen een deel van deze afrastering vergoeden. Op de website voorkomen van schade door wolven leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Toch schade?

Mocht er onverhoopt toch een aanval zijn geweest door een wolf op een van uw landbouwhuisdieren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een schadevergoeding door BIJ12. Op wolvenschade melden en overzicht van de meest recente schademeldingen leest u hoe u vermoedelijke wolvenschade meldt.