Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van u is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

Voorwaarden

Voordat u het gebouw gebruikt, doet een een melding of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

U dient een melding in als:

  • In het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn; of
  • het gebouw niet voldoet aan voorwaarden voor brandveiligheid maar op een andere gelijkwaardige manier brandveilig is gemaakt.
  • een woonfunctie in gebruik genomen wordt voor kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden;
  • het gebouw of gebruik wijzigt en afwijkt van de geaccepteerde melding

U vraagt een omgevingsvergunning aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen.
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar.
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning aan moet vragen of alleen een melding moet doen? Doe dan een vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl Via deze site kunt u ook de aanvraag indienen.

U kunt ook online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken