WhatsApp-groepen

Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Hattem zien we steeds meer initiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van WhatsApp-groepen is een voorbeeld daarvan.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie voor uw smartphone. Via een WhatsApp-groep kunt u met meerdere personen tegelijkertijd communiceren.

Via WhatsApp wisselen mensen onderling makkelijk en snel informatie uit. Op die manier kunnen buurtbewoners elkaar snel informeren over een verdachte situatie. Deze oplettendheid kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een woninginbreker zijn acties staakt en de buurt verlaat. Bel bij een (dringende) verdachte situatie wel altijd eerst 112. De politie kan dan zo snel mogelijk optreden.

Zelf aan de slag!

Diverse buurten hebben op initiatief van bewoners een WhatsApp-groep. Daarmee maken zij de wijk veiliger. Wilt u zelf een WhatsApp-groep beginnen? Dan kunt u gebruik maken van de handleiding, spelregels en tips op de website www.wabp.nl. Wilt u zich aansluiten bij een bestaande WhatsApp-groep? Vraag dan uw buren waar u zich kunt aanmelden. Of zoek bijvoorbeeld op Facebook of Twitter naar deze groepen.

Andere initiatieven?

Hebt u andere initiatieven om uw buurt of wijk veiliger te maken? En hebt u daarbij ondersteuning nodig van de gemeente? Neem dan contact op met mevrouw Marisa De Ruiter van de gemeente Hattem. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (038) 443 16 16.