Verhuizing naar buitenland doorgeven

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Meld dit dan uiterlijk 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Let op. U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgegeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij de gemeente Hattem.

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding online doen. De volgende personen kunnen de verhuizing doorgeven:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar;
  • de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld en
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Let op: vertrekt niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is dan niet mogelijk.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Hebt u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Aanvraag

Online doorgeven

U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven met het online formulier. Hiervoor hebt u DigiD nodig. De gemeente verwerkt de nieuwe gegevens zo snel mogelijk in de administratie.

Uw verhuizing naar het buitenland doorgeven

Aan de balie doorgeven

Wilt u liever persoonlijk langskomen om uw verhuizing door te geven? Of verhuist niet iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland? Maak dan online een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.

Afspraak maken