Wilde zwijnen

Gemeente Hattem krijgt de laatste weken regelmatig meldingen dat wilde zwijnen de randen van de bebouwde kom van Hattem in trekken. U heeft misschien zelf ook de filmpjes voorbij zien komen op diverse social media kanalen.

In deze periode van het jaar hebben de wilde zwijnen biggen maar er is nog weinig voedsel beschikbaar in het bos. De dieren gaan op zoek naar voedsel en komen daardoor ook steeds vaker in onze woongebieden.

Heeft u overlast van wilde zwijnen in of rondom uw tuin, bel dan niet met de politie. Neem telefonisch contact op met de gemeente (038 443 16 16) of maak online een melding openbare ruimte.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het faunabeheer. De faunabeheereenheid Gelderland geeft uitvoering aan deze taak. De gemeente Hattem volgt de zwijnen en geeft advies aan inwoners. De meldingen die wij ontvangen, geven wij ook door aan de faunabeheereenheid Gelderland.

Een specialist faunabeheer volgt de zwijnenpopulaties in en om Hattem nauwlettend, inventariseert klachten en coördineert het faunabeheer. Hij kan u te woord staan en advies geven hoe de overlast te beperken. De faunabeheerder onderhoudt nauw contact met de terreineigenaren van Molecaten, Gelders Landschap & Kastelen, enkele particuliere grondeigenaren en onze buurgemeenten Heerde en Oldebroek.

Wat kunt u zelf doen tegen overlast van zwijnen in uw tuin/woonwijk

  • U kunt, op eigen kosten, een hekwerk plaatsen of schrikdraad spannen.
  • Houd uw hond aangelijnd. Zwijnen vallen niet zomaar mensen aan, dit doen ze zelden. Alleen als er honden op de zwijnen afkomen, gaan ze in de verdediging. Blijf stil staan en ga niet weg rennen.
  • Ruim rommel op en laat geen etensresten achter in de openbare ruimte of het bos.
  • Heeft u onverhoopt toch schade? Kijk dan of uw verzekering iets voor u kan betekenen.

In de periode vanaf 1 Juli 2021 tot 15 maart 2022 worden de wilde zwijnen op de Veluwe actief beheerd volgens het Faunabeheerplan Grote Hoefdieren 2019-2025 van de FBE Gelderland.

Waarom zijn er ineens zoveel zwijnen?

Dit probleem wordt veroorzaakt omdat er op de Veluwe al enkele jaren veel voedsel is te vinden voor de wilde zwijnen, waarbij met name eikels en beukennootjes (mast) de hoofdmoot vormt. Het veranderende klimaat met aanhoudende zachte winters zorgen voor een overvloed aan voedsel en geringe uitval door sterfte (koude). Hoe zachter het weer en hoe meer voedsel voor de zwijnen, hoe sneller ze vermenigvuldigen.

Het dieet bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal, bessen, beukennoten en eikels (en in mindere mate insecten, amfibieën, larven en kleine zoogdieren). In principe zijn het alleseters en prima opruimers in het bos. Met een kroost aan biggen gaan de zwijnen dagelijks op zoek naar voedsel. Vanwege voedselgebrek in deze periode van het jaar (nog geen eikels en beukennootjes) en een groeiende populatie op de Veluwe gaan ze op zoek naar nieuwe voedselbronnen en -gebieden. Zeker aan de randen van het bos kunnen bewoners bezoek krijgen van families (rottes) wilde zwijnen, op zoek naar eiwitrijk voedsel onder de prachtige groene gazons en aangelegde tuinen. Ook de maisvelden nabij de Hessenweg en omgeving hebben een grote aantrekkingskracht op deze dieren. Dat de wilde zwijnen verder de woonwijken intrekken duidt op een groot voedseltekort in het bos. En dit kan tot overlast leiden. Het is best schrikken als u een dergelijke groep zwijnen aantreft in de buurt of in de tuin. Het natuurlijk gedrag is dat ze willen vluchten, maar dat is wel lastig als er overal huizen om hen heen staan en ze in paniek de uitweg niet goed kunnen vinden. Blijf altijd rustig, wilde zwijnen zijn geen bedreiging voor mensen.

Afval

Daarnaast is het een terugkerend probleem, dat er nog steeds tuinafval in de bosranden wordt gedumpt. Tuinafval gaat composteren, zeker als het warm en vochtig is en dat trekt insecten aan. Als de wilde zwijnen de composthopen hebben doorzocht, trekken ze meteen de aangrenzende wijken in op zoek naar meer eten. En het afval rond parkeerplaatsen, dat niet in de afvalbakken belandt, werkt op de dieren als een grote magneet.

Contact

Mocht u vragen hebben over wilde zwijnen of overlast ondervinden neem dan contact op met de heer M. Rietveld van de gemeente Hattem via (038) 443 16 16 of maak direct online een melding.