Informatie

 • Wat is de Wmo?

  Hebt u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of zoekt u een oplossing om op een eenvoudige manier in de omgeving van plek naar plek te kunnen gaan? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de gemeente Hattem u advies geven of hulp regelen.

  Meer informatie

 • Persoonlijk gesprek

  Tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente Hattem praat u over de hulp die u nodig hebt. Dit gesprek noemen we ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Het vindt meestal plaats bij u thuis. Samen met u gaan we op zoek naar mogelijkheden die u zelf hebt. We kijken ook naar de mogelijkheden die uw omgeving u kan bieden. Ook kijken we naar wat andere organisaties voor u kunnen betekenen.

  Meer informatie

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Hebt u informatie, advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld het persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)? Of bij de aanvraag van een voorziening? U kunt zich laten bijstaan door een partner of een familielid. U kunt ook een beroep doen op onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning. Hiervoor kunt u terecht bij Stichting MEE.

  Meer informatie

 • Algemene voorziening

  De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. De ondersteuning kan de vorm hebben van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.

  Meer informatie

 • Maatwerkvoorziening

  De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. De ondersteuning kan de vorm hebben van een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening.

  Meer informatie

 • Zorg in natura

  Bij zorg in natura ontvangt u zorg en ondersteuning. Eén van de zorgaanbieders waarmee de gemeente Hattem een contract heeft, verzorgt dat voor u. De gemeente en de zorgaanbieder regelen samen de administratie en de kosten van de zorg. De zorgaanbieder bepaalt meestal van wie u hulp krijgt.

  Meer informatie

 • Persoonsgebonden budget

  Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van de zorg die u nodig hebt. Met een PGB regelt u zelf de zorg. U kiest zelf een of meerdere zorgaanbieder(s) en koopt de zorg in. U doet ook zelf de administratie. U houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.

  Meer informatie

 • Eigen bijdrage

  Krijgt u hulp of ondersteuning van de gemeente en bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u misschien een eigen bijdrage. De gemeente geeft aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) door dat u zorg ontvangt. Het CAK stuurt u daarna een rekening voor uw eigen bijdrage.

  Meer informatie