Maatwerkvoorziening

De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. De ondersteuning kan de vorm hebben van een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening.

Meer informatie: maatwerkvoorziening

Via bovenstaande link komt u op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.