Wat is de Wmo?

Hebt u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of zoekt u een oplossing om op een eenvoudige manier in de omgeving van plek naar plek te kunnen gaan? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de gemeente Hattem u advies geven of hulp regelen.

Meer informatie: wat is de Wmo?

Via bovenstaande link komt u op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.