Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Om de financiële gevolgen hiervan te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centaal Beheer.

Meer informatie: vrijwilligersverzekering

Via bovenstaande link komt u op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.