Praktische hulp

 • Laaggeletterdheid

  In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.

  Meer informatie

 • Hulp en activiteiten voor ouderen

  Er zijn verschillende ouderenbonden in Hattem actief, ieder met een eigen doelgroep. Naast belangenbehartiging organiseren de ouderenbonden activiteiten en bieden zij diensten aan voor leden.

  Meer informatie

 • Huisbezoek aan ouderen

  In het begin van elk jaar ontvangen mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief. In deze brief wordt de vraag gesteld of een informatief huisbezoek op prijs wordt gesteld. Bent u vorig jaar 75 jaar geworden en waardeert u een huisbezoek? Dan wordt tijdens dit bezoek met u gesproken over zelfstandig blijven wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en sociale contacten.

  Meer informatie

 • Inburgeren

  Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u een examen. Haalt u dit inburgeringsexamen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

  Meer informatie

 • Hulp bij administratie en schulden

  Hebt u hulp nodig bij uw administratie of geldzaken? Of bij het invullen van formulieren? U kunt terecht bij Op KO€RS van Stichting Welzijn Hattem.

  Meer informatie

 • Digitale vaardigheden

  Overweg kunnen met een computer wordt steeds belangrijker. Steeds vaker vindt contact tussen u en de overheid digitaal plaats. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een baan. Of het regelen van uw bankzaken en het aanvragen van toeslagen. Bent u nog niet handig met de computer? Doe dan (online) een cursus.

  Meer informatie