Wonen en huishouden

 • Wonen in een geschikt huis

  Het huis waarin u woont moet voor u geschikt zijn. Het kan zijn dat dit niet (meer) het geval is. Bijvoorbeeld omdat de woning te groot voor u is geworden. Of omdat de trap of het onderhoud van uw tuin een probleem voor u is. Verhuizen naar een andere (kleinere) woning kan een goede oplossing zijn.

  Meer informatie

 • Hulp bij het huishouden

  Lukt het u en/of uw huisgenoten niet altijd om zelf uw huishouden te doen? Door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of ouderdom? Vaak is het mogelijk om dit met mensen in uw eigen omgeving op te lossen. Maar dit is niet altijd het geval. Dan is ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden een oplossing.

  Meer informatie

 • Beschermd wonen

  Als zelfstandig wonen (met begeleiding thuis) niet meer mogelijk is, komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen. U woont dan in een woning van een instelling met daarbij horend toezicht en begeleiding.

  Meer informatie

 • Huisbezoek aan ouderen

  In het begin van elk jaar ontvangen mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief. In deze brief wordt de vraag gesteld of een informatief huisbezoek op prijs wordt gesteld. Bent u vorig jaar 75 jaar geworden en waardeert u een huisbezoek? Dan wordt tijdens dit bezoek met u gesproken over zelfstandig blijven wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en sociale contacten.

  Meer informatie

 • Opstapregeling

  De Opstapregeling helpt cliënten om vanuit een instelling beschermd wonen weer zelfstandig te wonen in de wijk.

  Meer informatie

 • Wonen met langdurige zorg

  Hebt u voortdurend (intensieve) zorg nodig? En is het nodig dat deze zorg 24 uur per dag in uw nabije omgeving gegeven kan worden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatie voor de Wet langdurige zorg.

  Meer informatie

 • Verzorging thuis

  Hebt u verpleging en verzorging thuis nodig? Een wijkverpleegkundige kan dit voor u verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of het klaarzetten en toedienen van uw medicijnen.

  Meer informatie

 • Hospice

  Hebt u of een familielid niet lang meer te leven? Dan breekt er een moeilijke tijd voor u aan. Een tijd waarin veel zorg, steun en aandacht nodig is. Als die zorg thuis niet mogelijk of wenselijk is, kunt u terecht in Hospice Hattem.

  Meer informatie

 • Woningaanpassingen

  U wilt in uw woning blijven wonen, maar door ziekte of een beperking is dit lastig. Een aanpassing aan uw woning kan u helpen. Zo kunt u langer zelfstandig blijven wonen.

  Meer informatie

 • Buurtbemiddeling

  Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

  Meer informatie

 • Begeleiding thuis

  Hebt u behoefte aan praktische en sociale hulp in het dagelijks leven? De gemeente kan u dan helpen met begeleiding. Bij een korte of lichte hulpvraag kunt u als eerste terecht bij de brede basisvoorziening.

  Meer informatie

 • Dementievriendelijke gemeente

  Gemeente Hattem wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Een gemeente waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen en naar hun kerk, vereniging of bibliotheek gaan. En waarin de gemeenschap bijspringt wanneer zij het even niet meer weten.

  Meer informatie