Beschermd wonen

Als zelfstandig wonen (met begeleiding thuis) niet meer mogelijk is, komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen. U woont dan in een woning van een instelling met daarbij horend toezicht en begeleiding.

Meer informatie: beschermd wonen

Via bovenstaande link komt u op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.