Wonen met langdurige zorg

Hebt u voortdurend (intensieve) zorg nodig? En is het nodig dat deze zorg 24 uur per dag in uw nabije omgeving gegeven kan worden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatie voor de Wet langdurige zorg.

Meer informatie: wonen met langdurige zorg

Via bovenstaande link komt u op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.