Beroepschrift indienen

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaarschrift? Dan kun je in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen.

Beschrijving

De gemeente beslist over je bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over je bezwaar, dan kun je in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie je in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

Ook kunt je iemand machtigen om namens jou in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet je de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging stuur je mee met het beroepschrift.

Vaak krijg je een uitnodiging voor een rechtszitting. Daar kun je jouw bezwaarschrift mondeling toelichten. Je mag dit door je advocaat of gemachtigde laten doen.

Je mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. Je moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Voorwaarden

Je dient het beroepschrift binnen 6 weken in. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie je in beroep kunt gaan. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing.

In je beroepschrift moet staan:

  • je naam en adres;
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven;
  • een omschrijving en datum van het besluit waar je het niet mee eens bent (of een kopie ervan);
  • de reden waarom je in beroep gaat;
  • je handtekening;
  • indien van toepassing: de machtiging van de vertegenwoordiger die geen advocaat is. 

Als dat mogelijk is, stuur dan ook een kopie mee van het besluit waar je het niet mee eens bent. 

Kosten

Kijk voor actuele tarieven voor het instellen van beroep op www.rechtspraak.nl.

Aanpak

Hoger beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kun je binnen 6 weken hoger beroep instellen. Je leest bij de het vonnis van de rechtbank waar je in hoger beroep kunt gaan.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als je wil dat de beslissing tijdens je beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kun je een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Meer informatie