Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen.

Beschrijving

De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

U mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Voorwaarden

U dient het beroepschrift binnen 6 weken in. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing.

In uw beroepschrift moet staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven;
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan);
  • de reden waarom u in beroep gaat;
  • uw handtekening;
  • indien van toepassing: de machtiging van de vertegenwoordiger die geen advocaat is. 

Stuur ook, als dat kan, een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent. 

Kosten

Kijk voor actuele tarieven voor het instellen van beroep op www.rechtspraak.nl.

Aanpak

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest bij de het vonnis van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het instellen van beroep? Op www.rechtspraak.nl of www.raadvanstate.nl vindt u meer informatie over de procedures.