Bezwaar en beroep, zienswijzen en klachten

Informatie over het indienen van een klacht of zienswijze, de commissie voor de bezwaarschriften en het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

 • Bezwaarschrift indienen

  Ben je het niet eens met een besluit (als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) van de gemeente? Dan kun je bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen.

 • Commissie voor de bezwaarschriften

  De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift.

 • Beroepschrift indienen

  Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaarschrift? Dan kun je in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen.

 • Zienswijze bij een planologische procedure

  Ben je het niet eens met een wijziging van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (alleen bij een uitgebreide procedure)? Dan kun je een zienswijze indienen.

 • Klacht indienen

  Ben je ontevreden over hoe je bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kun je een klacht indienen.