Bezwaar en beroep, zienswijzen en klachten

Informatie over het indienen van een klacht of zienswijze, de commissie voor de bezwaarschriften en het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit (als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen.

 • Commissie voor de bezwaarschriften

  De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen.

 • Zienswijze bij een planologische procedure

  Bent u het niet eens met de wijziging van een bestemmingsplan? Dan kunt u een zienswijze indienen.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.