Afval

 • Inzamelkalender en app ROVA

  In de gemeente Hattem zorgt ROVA voor de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen. Op de kalender en app kun je zien wanneer welke afvalsoort wordt ingezameld.

 • Afvalcontainers

  De meeste adressen in Hattem ontvangen een aantal afvalcontainers. Het restafval breng je naar een ondergrondse container. Woon je bijvoorbeeld in een appartement? Dan ontvang je geen containers, maar maak je gebruik van de ondergrondse container.

 • Milieubrengstation

  Je kunt je grof afval naar het milieubrengstation van de ROVA in Zwolle brengen. Tuinafval, klein chemisch afval en kleine hoeveelheden grondstoffen kun je ook in Hattem inleveren.

 • Zwerfvuil melden

  Afval hoort niet op straat. Ligt er vuil naast de container of op een plek waar het niet hoort, meld het via dit formulier.

 • Vrijwilligers zwerfvuil

  Iedereen wil graag een fijne, schone leefomgeving. Daarom doen wij mee aan het zwerfvuilprogramma ‘Mooi Schoon’ van ROVA. We werken samen aan het voorkomen en het bestrijden van zwerfvuil. Help je ook mee? Versterk dan ons team van inmiddels 50 vrijwilligers in de strijd tegen zwerfvuil.

 • Bedrijfsafval

  Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kun je het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Ook kun je het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst (ROVA).

 • Adoptie van een prullenbak

  Door een prullenbak te adopteren, kun je zwerfafval in jouw omgeving verminderen. Op deze manier draag je een steentje bij aan een schone buurt. Je kunt een prullenbak alleen adopteren, maar natuurlijk ook samen met je buren!

 • Asbest verwijderen

  Wil je asbest verwijderen? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl of je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 • Afvalwater lozen op het riool

  Als een bedrijf afvalwater wil lozen op het rioleringsstelsel, heb je soms een omgevingsvergunning nodig. Je vraagt de vergunning aan bij het Omgevingsloket online.