Vergunningen

 • Afvalwater lozen op de riolering

  Als een bedrijf afvalwater wil lozen op het rioleringsstelsel, heb je soms een omgevingsvergunning nodig. Je vraagt de vergunning aan bij het Omgevingsloket.

 • Alcohol schenken en/of verkopen

  Ben je een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij? Dan moet je in het bezit zijn van een alcoholvergunning. Alleen dan mag je alcoholische dranken schenken of verkopen.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kun je ontheffing aanvragen.

 • Asbest verwijderen

  Wil je asbest verwijderen? Kijk dan eerst op het Omgevingsloket of je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 • Bomen kappen

  Wil je een boom kappen of stevig snoeien? Dan heb je meestal een vergunning nodig.

 • Bord of spandoek plaatsen langs openbare weg

  Langs of over de weg mag je zonder toestemming geen spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Ook mag je daar geen aankondigingsbord plaatsen. Je kunt een ontheffing online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet je een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Via het Omgevingsloket kun je hier een melding voor doen.

 • Buiteninstallatie plaatsen voor airco of warmtepomp

  Je wilt een warmtepomp of airco installeren. Daar hoort een (soms fikse) buiteninstallatie bij. Ook wel unit genoemd. Waar laat je die? Mag je die zomaar in je tuin of op je dak plaatsen? Zijn hier regels voor of moet je zelfs een vergunning aanvragen?

 • Collecteren

  Als je een collecte of een inzamelactie wilt houden heb je een vergunning nodig. Deze collectevergunning vraag je bij ons aan met eHerkenning of DigiD.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht dit op tijd bij ons te melden. Je kunt online een demonstratie of betoging melden met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Evenement organiseren

  Organiseer je een evenement op een voor publiek toegankelijke plaats? Dan heb je mogelijk een evenementenvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Je kunt online een vergunning aanvragen of een melding indienen met DigiD of eHerkenning.

 • Geluidsontheffing aanvragen

  Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Wil je muziek of geluid maken en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Dan heb je hiervoor een ontheffing nodig.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Begin je een horecabedrijf? Dan heb je een exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf kan namelijk overlast veroorzaken voor de omgeving.

 • Incidentele festiviteit organiseren

  Organiseer je een evenement en wil je graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan zo’n ontheffing bieden. Je kunt dit online doen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Kabels en leidingen leggen

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond heb je een vergunning of toestemming nodig van de gemeente.

 • Klein kansspel organiseren

  Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals tombola's, rad van fortuin en bingo's) die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming nodig. Je kunt een vergunning online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. Je vraagt deze vergunning bij ons aan met DigiD of eHerkenning.

 • Milieu, melding of vergunning

  Wil je een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van je bedrijf? Dan kan het zijn dat je een milieumelding moet doen of omgevingsvergunning moet aanvragen voor een milieubelastende activiteit.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wil je bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan de omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat je daarvoor een vergunning nodig hebt.

 • Omgevingsvergunning monument

  Je wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Meestal heb je daar een vergunning voor nodig. Dit heet een omgevingsvergunning voor een monument.

 • Ontheffing winkelopenstelling

  Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten zijn. Een ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. Je kunt een ontheffing online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Reclame plaatsen

  Wil je reclame aan je pand aanbrengen? Dan heb je daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord, vlaggen, belettering, bestickering of lichtreclame.

 • Regels voor straatartiesten

  Je mag als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids op of aan de weg optreden of muziek ten gehore brengen. Hier lees je de voorwaarden.

 • Rioolaansluiting

  Wij gaan over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging van het riool. Daarnaast zorgen wij ook voor de aansluiting van je woning, bedrijf of gebouw op het riool. Ben je nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kun je een aanvraag bij ons indienen.

 • Seksbedrijf exploitatievergunning

  Als je een seksbedrijf wilt beginnen of overnemen, heb je een vergunning nodig. Deze vergunning moet je aanvragen bij de gemeente. Je kunt online een afspraak met ons maken.

 • Sloopmelding

  Je mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Je moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen en de veiligheid van mensen.

 • Sloopvergunning

  Je mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Je moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

 • Speelautomaten exploiteren

  Als je een kansspelautomaat zoals een fruitautomaat wilt plaatsen heb je een vergunning nodig. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Deze vergunning kun je bij ons aanvragen. Dit kan online met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

 • Standplaatsvergunning

  Wil je spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig.

 • Terrasvergunning

  Wil je een terras plaatsen bij je horecabedrijf? Of je bestaande buitenterras uitbreiden? Dan heb je een terrasvergunning nodig. Ook als je het terras op eigen terrein wilt plaatsen. Je kunt een terrasvergunning online aanvragen.

 • Textiel inzamelen

  Wil je oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of de handel? Vraag dan eerst toestemming voordat je begint. Dit kun je online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie.

 • Uitrit, melding

  Wil je een uitrit maken of veranderen bij je bedrijf of huis? Dit moet je bij ons melden.

 • Uitstalling plaatsen bij een winkel

  Als ondernemer kun je een uitstalling plaatsen bij je winkel. Daar mag je producten uitstallen die je ook in de winkel verkoopt. Hier lees je de voorwaarden.

 • Venten

  Als je verbruiksartikelen wilt venten, heb je geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van oliebollen, cake of pepernoten. Hier lees je de voorwaarden.

 • Vuur stoken in de openlucht

  Je mag zonder toestemming geen vuur stoken in de openlucht. Je kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Maak online een afspraak met ons.

 • Zonnepanelen in de binnenstad

  Veel Hattemers willen graag hun huis verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen. Dit geldt ook voor bewoners van de binnenstad. Vaak is dit lastiger, omdat de binnenstad vol monumenten staat en - juist door de karakteristieke oude daken - een beschermd stadsgezicht heeft. In sommige gevallen kan het wel: zonder vergunning of met maatwerk.