Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Je kunt daarbij denken aan:

  • vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, religieus leven, natuur of pleegzorg.
  • mensen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd in hun betaalde baan of een nevenfunctie die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht.

Eisen voor Koninklijke onderscheiding

Ken je iemand met bijzondere verdiensten voor de samenleving? Dan kun je deze persoon bij de burgemeester voordragen voor een lintje. Houd rekening met de volgende eisen:

  • De verdiensten moeten uitzonderlijk zijn. Ze moeten uitstijgen boven wat de maatschappij normaal gesproken van iemand mag verwachten. Alleen lid zijn van een vereniging is niet voldoende. Iemand moet gedurende vele jaren een (bestuurs-)functie gehad hebben. Of vrijwilligerswerk hebben gedaan.
  • Minimaal één verdienste speelt zich af in het heden.
  • Het is belangrijk dat iemand zich langere tijd (tenminste 15-20 jaar) onafgebroken heeft ingezet.
  • Er moet sprake zijn van een bijzondere uitstraling naar de samenleving.

Bijzondere of algemene gelegenheid

Je kunt een lintje aanvragen voor twee gelegenheden. Bij een bijzondere gelegenheid krijgt de persoon alleen een onderscheiding voor die ene bijzondere prestatie. Bij de algemene gelegenheid krijgt een persoon een onderscheiding voor zijn of haar totale verdiensten voor de samenleving. Alles wat hij of zij heeft gedaan telt dan mee. De algemene gelegenheid is de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag.

Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding

Een aanvraag voor een onderscheiding moet je altijd indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die je voordraagt. Wil je iemand voordragen voor een lintje tijdens de algemene gelegenheid? Dien dan de aanvraag in vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan de algemene gelegenheid. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet je tenminste 5 maanden van tevoren indienen.

Twijfel je nog over de haalbaarheid van de voordracht? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Hattem, (038) 443 16 16. Zij kan aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een lintje en hoe je te werk moet gaan. Ook kan ze je het aanmeldingsformulier toesturen. Je kunt het voorstelformulier ook downloaden op www.lintjes.nl.