Koninklijke onderscheiding

Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Om zo’n onderscheiding te krijgen, moeten deze mensen eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen!

Eisen voor Koninklijke onderscheiding

U kunt bij de burgemeester een persoon voordragen die zich meer dan normaal verdienstelijk heeft gemaakt.

  • De verdiensten moeten uitzonderlijk zijn en uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand verwacht wordt. Alleen lid zijn van een vereniging telt niet; men moet gedurende vele jaren een (bestuurs-)functie bekleed hebben of vrijwilligerswerk hebben gedaan.
  • Er moet één (of meerdere) verdienste(n) in het heden liggen.
  • Het is van belang dat de bijzondere verdiensten langere tijd, tenminste 15-20 jaar, onafgebroken gedaan zijn en dat er sprake is van een bijzondere uitstraling naar de samenleving.

Bijzondere of algemene gelegenheid

Een Koninklijke onderscheiding kan voor twee gelegenheden worden aangevraagd: bij een bijzondere gelegenheid wordt de persoon uitsluitend gedecoreerd voor die ene bijzondere prestatie. Bij de algemene gelegenheid (= de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag) wordt een persoon voor zijn totale verdiensten voor de samenleving gedecoreerd. Alles wat hij/zij heeft gedaan wordt daarbij meegewogen.

Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding

Een aanvraag voor een onderscheiding moet altijd ingediend worden bij de burgemeester van de woonplaats waar de voor te dragen persoon woont. Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje tijdens de algemene gelegenheid, dan dient u uw aanvraag vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan de algemene gelegenheid in te dienen. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet tenminste 5 maanden van tevoren worden ingediend.

Wilt u iemand voordragen?

Als u iemand voor wilt stellen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje), kunt u via de website www.lintjes.nl een online voorstelformulier invullen. Twijfelt u nog over de haalbaarheid van de voordracht? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken, mevrouw Esselink, te bereiken via telefoonnummer (038) 443 16 16. Zij kan aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en hoe u te werk moet gaan. Zij kan u het aanmeldingsformulier toesturen. U kunt het voorstelformulier ook downloaden op www.lintjes.nl.