Koninklijke onderscheiding

Mensen die bijzondere dingen doen voor de samenleving komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding (lintje). Om zo’n onderscheiding te krijgen, moet iemand deze mensen eerst voordragen. U kunt daarvoor zorgen!

Eisen voor Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand met bijzondere verdiensten voor de samenleving? Dan kunt u deze persoon bij de burgemeester voordragen voor een lintje. Houd rekening met de volgende eisen:

  • De verdiensten moeten uitzonderlijk zijn. Ze moeten uitstijgen boven wat de maatschappij normaal gesproken van iemand mag verwachten. Alleen lid zijn van een vereniging telt niet. Iemand moet gedurende vele jaren een (bestuurs-)functie gehad hebben, of vrijwilligerswerk hebben gedaan.
  • Minimaal één verdienste speelt zich af in het nu.
  • Het is van belang dat iemand zich langere tijd, tenminste 15-20 jaar, onafgebroken heeft ingezet.
  • Er moet sprake zijn van een bijzondere uitstraling naar de samenleving.

Bijzondere of algemene gelegenheid

U kunt een Koninklijke onderscheiding aanvragen voor twee gelegenheden. Bij een bijzondere gelegenheid krijgt de persoon alleen een onderscheiding voor die ene bijzondere prestatie. Bij de algemene gelegenheid, dat is de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag, krijgt een persoon een onderscheiding voor zijn of haar totale verdiensten voor de samenleving. Alles wat hij of zij heeft gedaan, telt dan mee.

Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding

Een aanvraag voor een onderscheiding moet u altijd indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt. Wilt u iemand voordragen voor een lintje tijdens de algemene gelegenheid? Dien dan uw aanvraag in vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan de algemene gelegenheid. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet u tenminste 5 maanden van tevoren indienen.

Wilt u iemand voordragen?

Wilt u iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding? Dan kunt u via www.lintjes.nl een online voorstelformulier invullen. Twijfelt u nog over de haalbaarheid van de voordracht? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Hattem, telefoonnummer (038) 443 16 16. De medewerker Kabinetszaken kan aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en hoe u te werk moet gaan. Ook kan de medewerker u het aanmeldingsformulier toesturen. U kunt het voorstelformulier ook downloaden op www.lintjes.nl.