Zorg en ondersteuning

Met al uw vragen op het gebied van zorg en ondersteuning kunt u terecht op de website www.hulpwijzerhattem.nl.

Direct naar de website www.hulpwijzerhattem.nl

Alle informatie over zorg en ondersteuning staat op www.hulpwijzerhattem.nl. Voor sommige onderwerpen kunt u direct online een aanvraag indienen of een afspraak maken.

Wonen en huishouden

Hulp bij het huishouden
Wonen in een geschikt huis
Woningaanpassingen
Begeleiding thuis
Verzorging thuis
Beschermd wonen
Wonen met langdurige zorg
Buurtbemiddeling

Dagopvang en activiteiten

Dagbesteding
Brede basisvoorziening
Geheugensteunpunt
Laaggeletterdheid

Vervoer

Vervoersvoorzieningen
Gehandicaptenparkeerkaart
Gehandicaptenparkeerplaats
Rolstoel
PlusOV
Leerlingenvervoer

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg
Mantelzorgcompliment
Vervangende zorg (respijtzorg)
Vrijwilligerswerk
Vrwijwilligersverzekering

Informatie

Wat is de Wmo?
Persoonlijk gesprek
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Meldpunt discriminatie