Werk en inkomen

 • Loket Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

  Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg of welzijn? Het loket Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn is op afspraak geopend op werkdagen tussen 08.00 en 12.30 en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

 • Werkmakelaar

  De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie van mensen die beschikken over arbeidsvermogen. De werkmakelaar is de schakel tussen werkgevers en de gemeente.

 • Inkomen

  Iedereen die (rechtmatig) in Nederland woont heeft recht op een inkomen. We werken vanuit het principe van de eigen kracht van onze inwoners en gaan ervan uit dat iedereen, naar vermogen, meedoet.

 • Minimaregelingen

  Iedereen die (rechtmatig) in Nederland woont heeft recht op een inkomen. De gemeente werkt vanuit het principe van de eigen kracht van inwoners en gaat ervan uit dat iedereen, naar vermogen, meedoet.

 • Hulp bij administratie en financiën

  Heeft u hulp nodig bij uw administratie en/of uw financiën? U kunt terecht bij Op KO€RS van Stichting Welzijn Hattem.

 • Sociale kaart

  Met de digitale sociale kaart is het mogelijk om makkelijk en snel antwoord te krijgen op vragen over wonen, zorg, leven, onderwijs en werk in Hattem.

 • Beleid werk en inkomen

  Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van werk en inkomen. De gemeente Hattem heeft haar beleid vastgelegd in verordeningen en beleidsplannen.

 • Taaleis

  Wanneer u geen werk heeft en een bijstandsuitkering aanvraagt, verwacht de overheid dat u er alles aan doet om werk te vinden.

 • Bijstandsfraude melden

Uitgelicht