Laag inkomen

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Leven met een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Voor deze kosten kun je een financiële tegemoetkoming krijgen

  Meer informatie

 • Studietoeslag

  Studiefinanciering is voor een student niet voldoende om alle kosten te betalen. Daarom werken veel studenten naast hun studie. Maar studenten met een lichamelijke of psychische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is de individuele studietoeslag.

 • Tegemoetkoming kosten kinderopvang

  Krijg je een uitkering van de gemeente Hattem? En volg je een traject naar werk of inburgering? Dan kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor kinderopvang.

 • Activiteitenbijdrage

  Met de activiteitenbijdrage kun je (een deel van) de kosten betalen van een aantal activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement van de bibliotheek of het lidmaatschap van een sportvereniging. Ook de huur van een volkstuin of uitjes naar bijvoorbeeld een pretpark of bioscoop zijn activiteiten. Deze bijdrage mag je ook gebruiken voor je kosten van internet en telefoon.

 • Bijzondere bijstand

  Soms sta je plotseling voor een grote, noodzakelijke uitgave. De bijzondere bijstand kan dan misschien een oplossing bieden. Het gaat dan om uitgaven die echt noodzakelijk zijn. Het zijn eenmalige kosten die buiten je normale uitgavenpatroon vallen. Dat wil zeggen dat je ze niet van je inkomen kunt betalen. Denk aan kosten van bewindvoering en rechtsbijstand.

 • Collectieve zorgverzekering

  Heb je een laag inkomen? Dan kun je bij ons terecht voor een collectieve zorgverzekering. Dat is een zorgverzekering voor een grote groep mensen tegelijk.

  Meer informatie

 • Eenmalige energietoeslag 2023

  Heb je een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan kom je in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag is vanuit de rijksoverheid bedoeld om je gestegen energielasten voor te compenseren. Er is één toeslag per huishouden mogelijk.

  Meer informatie

 • Kindgebonden budget

  Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Die bijdrage krijg je naast de kinderbijslag.

  Meer informatie

 • Winterkledingpas

  In de gemeente Hattem willen we dat iedereen mee kan doen. Ook als het even niet lukt. Daarom is er ook dit jaar weer een Winterkledingpas beschikbaar.

  Meer informatie

 • Kindpakket (financiële ondersteuning)

  Moet jouw gezin rondkomen van een minimum inkomen? Dat is niet altijd makkelijk. Dat geldt voor ouders, maar ook voor kinderen. Via www.kindpakket.nl kun je een financiële bijdrage aanvragen voor allerlei zaken.

  Meer informatie

 • Inkomenstoeslag

  Leef je al drie jaar of langer van een laag inkomen? Dan is de individuele inkomenstoeslag voor jou bedoeld. Je kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld als je wasmachine kapot gaat en je een nieuwe nodig hebt. Je mag het bedrag vrij besteden.

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag is een financiële vergoeding die je kunt krijgen voor de huur van je huis. Het bedrag van de huurtoeslag hangt af van je jaarinkomen.

  Meer informatie

 • Zorgtoeslag

  Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. Een zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, die je zelf kunt uitbreiden. Dit kan met een aanvullende verzekering en/of een tandartsverzekering.

  Meer informatie

 • Inkomensgrenzen en vermogen

  De minimaregelingen van de gemeente Hattem zijn niet alleen bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering. Maar bijvoorbeeld ook voor werkende mensen met een laag inkomen. Voor welke regeling je in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van je inkomen en je vermogen.

  Meer informatie