Bijzondere bijstand

Soms sta je plotseling voor een grote, noodzakelijke uitgave. De bijzondere bijstand kan dan misschien een oplossing bieden. Het gaat dan om uitgaven die echt noodzakelijk zijn. Het zijn eenmalige kosten die buiten je normale uitgavenpatroon vallen. Dat wil zeggen dat je ze niet van je inkomen kunt betalen. Denk aan kosten van bewindvoering en rechtsbijstand.

Meer informatie: bijzondere bijstand

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.