Verordeningen en beleid

 • Verordeningen

  Een overzicht van alle verordeningen van A tot Z.

 • Beleid

  Een overzicht van alle beleidsdocumenten per onderwerp.

 • Dwangsom bij niet-tijdig beslissen

  Vraagt u een product of dienst aan, dan krijgt u te maken met een beslistermijn. Die termijn verschilt per product of dienst.

 • Wet open overheid (Woo)

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken.