Verordeningen en beleid

  • Verordeningen

    Een overzicht van alle verordeningen van A tot Z.

  • Beleid

    Een overzicht van alle beleidsdocumenten per onderwerp.

  • Dwangsom bij niet-tijdig beslissen

    Vraag je een product of dienst aan, dan krijgt te maken met een beslistermijn. Die termijn verschilt per product of dienst.