Verordeningen en beleid

 • Verordeningen

  Een overzicht van alle verordeningen van A tot Z.

 • Beleid

  Een overzicht van alle beleidsdocumenten per onderwerp.

 • Bezwaar, beroep en klachten

  Informatie over het indienen van een klacht, de commissie voor de bezwaarschriften en het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

 • Dwangsom bij niet-tijdig beslissen

  Vraagt u een product of dienst aan, dan krijgt u te maken met een beslistermijn. Die termijn verschilt per product of dienst.

 • Openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de toegang tot informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten. Door deze informatie kunt u als inwoner meer inzicht krijgen in het overheidshandelen.