Dwangsom bij niet-tijdig beslissen

Vraagt u een product of dienst aan, dan krijgt u te maken met een beslistermijn. Die termijn verschilt per product of dienst.

Sommige producten en diensten kennen een wettelijke beslistermijn. Daar moet de gemeente zich aan houden. Voor de meeste diensten en producten geldt geen wettelijke beslistermijn, maar ‘een redelijke beslistermijn’. Bij ieder product en elke dienst staat die termijn aangegeven. Op deze manier weet u wanneer u een beslissing van de gemeente kunt verwachten.

Wet dwangsom

Soms is sprake van onvoorziene omstandigheden. Het kan dan wel eens gebeuren dat de gemeente niet aan de redelijke beslistermijn kan voldoen. Dit krijgt u op tijd te horen. Verzuimt de gemeente dit te melden, en krijgt u geen besluit binnen de beslistermijn? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit moet u schriftelijk doen. Als de gemeente 2 weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing heeft genomen, gaat er een dwangsom lopen.

U kunt als aanvrager in beroep gaan bij de rechter tegen het uitblijven van een beslissing. U doet daarmee een beroep op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. U vraagt de rechter dan om de dwangsom toe te kennen.