Dwangsom bij niet-tijdig beslissen

Vraag je een product of dienst aan, dan krijgt te maken met een beslistermijn. Die termijn verschilt per product of dienst.

Sommige producten en diensten kennen een wettelijke beslistermijn. Daar moet de gemeente zich aan houden. Voor de meeste diensten en producten geldt geen wettelijke beslistermijn, maar ‘een redelijke beslistermijn’. Bij alle producten en elke diensten staat de termijn aangegeven. Op deze manier weet je wanneer je een beslissing van ons kunt verwachten.

Wet dwangsom

Soms is sprake van onvoorziene omstandigheden. Het kan dan wel eens gebeuren dat wij niet aan de redelijke beslistermijn kunnen voldoen. Dit krijg je op tijd te horen. Verzuimen wij dit te melden. En krijg je geen besluit binnen de beslistermijn? Dan kun je de gemeente in gebreke stellen. Dit moet je schriftelijk doen. Als de gemeente 2 weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing heeft genomen, gaat er een dwangsom lopen.

Je kunt als aanvrager in beroep gaan bij de rechter tegen het uitblijven van een beslissing. Je doet daarmee een beroep op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Je vraagt de rechter dan om de dwangsom toe te kennen.