Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken.

Dit betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat je daar eerst om moet vragen, informatie openbaar maken. Het kan zijn dat je informatie zoekt die nog niet openbaar is. In dat geval kun je een Woo-verzoek indienen.

Welke informatie wordt al actief openbaar gemaakt?

Deze opsomming is een groeimodel en wordt stapsgewijs uitgebreid.

Alle archieven/informatie ouder dan 20 jaar kun je opvragen bij het Streekarchivariaat.

Woo-verzoek indienen

Iedereen kan een verzoek om publieke informatie bij ons indienen. Dit kan op verschillende manieren:

  • schriftelijk per post (Markt 1, Postbus 93, 8050 AB Hattem);
  • online via onderstaand formulier;
  • telefonisch via (038) 443 16 16 of
  • persoonlijk in het stadhuis.

Een verzoek per e-mail of sociale media nemen wij niet in behandeling.

Online Woo-verzoek indienen

Woo-contactpersoon

Voor vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie binnen onze gemeente kun je terecht bij Marlon Wolf. Zij is de Woo-contactpersoon, (038) 443 16 16.

Voorwaarden

Je verzoek moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • Je contactgegevens.
  • Het onderwerp waarover je informatie wil ontvangen. Of welke stukken je precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
  • Over welke periode je informatie opvraagt.

Termijn

Na het indienen van een Woo-verzoek ontvang je na maximaal 6 weken het besluit.