Parkeren, verkeer en vervoer

 • Parkeren

  De binnenstad van Hattem is autoluw. Op korte loopafstand van de binnenstad is gratis parkeren mogelijk bij parkeerterrein P1 Centrum ‘Jachthaven’ en P2 Centrum ‘De Bleek’.

 • Parkeren gehandicapten

 • Wegwerkzaamheden

  Een actueel overzicht van wegafsluitingen, wegafzettingen en overige stremmingen.

 • Gladheidbestrijding

  Onze eigen waarnemers houden goed in de gaten of het buiten glad is. In dat geval zorgt de gemeente Hattem zelf voor de bestrijding van gladheid.

 • Openbare laadpalen

  Steeds meer Hattemers rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken.

 • Verkeersplatform

  Het verkeersplatform is een onafhankelijk adviesorgaan voor verkeersveiligheid in Hattem met vertegenwoordigers uit (plaatselijke) belangengroepen.

 • 't Kleine veer