Gladheidbestrijding

Onze eigen waarnemers houden goed in de gaten of het buiten glad is. In dat geval zorgt de gemeente Hattem zelf voor de bestrijding van gladheid.

Selectief strooibeleid

Wanneer het glad is tussen middernacht en 04.00 uur ’s ochtends, strooien wij niet. Dat doen we wel als er sprake is van ijzel of zware sneeuwval. We zorgen er als eerste voor dat de belangrijkste wegen begaanbaar zijn. Daarbij speelt de doorstroming van het verkeer een rol. Net als milieu- en kostenaspecten.

Gewone gladheid

Bij gewone gladheid strooien we op de hoofdroutes voor doorgaand verkeer en fietsers. Dat heeft onze hoogste prioriteit. De dagroute (prioriteit 2) op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur.

Uitzonderlijke gladheid

Uitzonderlijke gladheid ontstaat door ijzel, onderkoelde regen of zware sneeuwval. Bij uitzonderlijke gladheid strooien we ook op gebiedsontsluitingswegen. Dit doen we nadat de hoofdroutes begaanbaar zijn. Ook schuiven we sneeuw als dat nodig is.

Gladheidbestrijding met zout

Het bestrijden van gladheid met zout vraagt om een zorgvuldige afweging. Aan de ene kant is het veilig gebruiken van wegen belangrijk. Daarnaast houden we rekening met het milieu. Zolang er geen beter, en beter betaalbaar middel te verkrijgen is, strooien wij met wegenzout.