Inkoopbeleid

Wij stellen op deze pagina informatie beschikbaar op het gebied van inkoop en aanbesteden. Deze informatie is bedoeld voor ondernemers die een zakelijke relatie met de gemeente hebben. Of een zakelijke relatie tot stand willen brengen. Als gemeente zijn we aangesloten bij Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV). 

Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV)

Wij werken met andere gemeenten op de Noord-Veluwe samen op het gebied van inkoop. Dit onder de naam Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV). Wij kopen regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in. Het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden vind je op de ISNV-website. Het inkoopbeleid geeft sturing aan de manier waarop we inkopen.

Naar website Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV)

Zaken doen met de gemeente Hattem

Wil je zaken met ons doen? Of zoek je diensten, leveringen of werken die wij gezamenlijk willen aanbesteden? Klik dan op één van de onderstaande links:

Klachten over aanbestedingen

Heb je een klacht over een concrete aanbesteding? Volg dan de klachtenprocedure.

Informatie en contact

Heb je vragen over het inkoopbeleid en/of de werkwijze rondom aanbestedingen? Neem contact op met onze inkoopadviseur via e-mailadres inkoop@hattem.nl of bel (038) 443 16 16.

Inkoop jeugdhulp, Wmo, maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ

Wij kopen jeugdhulp, Wmo en maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ (MO/BW GGZ) regionaal in. Ben je een zorgaanbieder en wil je graag zorg verlenen aan inwoners van Hattem? Als de organisatie aan de eisen voldoet kun je je inschrijven op de integrale raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW GGZ. Op de website www.zorgregiomijov.nl vind je informatie en kun je de ontwikkelingen volgen.

Direct naar www.zorgregiomijov.nl