Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of kom langs. Lees meer in het nieuwsbericht.

Inkoopbeleid

Als een gemeente een grote aankoop doet of iets wil laten ontwikkelen, vindt er een openbare aanbesteding plaats. Projectontwikkelaars, aannemers of leveranciers kunnen op zo’n aanbesteding inschrijven.

Inkoopbeleid ISNV (pdf 738 kb)
Inkoopbeleid ISNV (addendum Social Return) (pdf 365 kb)
Inkoopvoorwaarden ISNV (pdf 364c kb)

Vraag en antwoord inkoopbeleid

De gemeente krijgt regelmatig vragen van ondernemers over het gemeentelijk inkoopbeleid. De meest gestelde vragen zijn daarom gebundeld. Bekijk de vraag- en antwoordlijst over het inkoopbeleid.

Klachtenafhandeling

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 is ook de Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden en inkopen vastgesteld. Bij elke aanbesteding dient in de aanbestedingsstukken vermeld te worden waar ondernemers een klacht kunnen indienen. Dit is het zogenaamde klachtenmeldpunt van de gemeente.

Klachtenprocedure voor aanbesteden en inkopen (pdf 11 kb)

Inkoop jeugdhulp, Wmo, maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ

De gemeente Hattem koopt de jeugdhulp, Wmo en maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ (MO/BW GGZ) regionaal in. Bent u een zorgaanbieder en wilt u graag zorg verlenen aan inwoners van Hattem? Als uw organisatie aan de eisen voldoet kunt u zich inschrijven op de integrale raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW GGZ. Op de website www.zorgregiomijov.nl vindt u informatie en kunt u de ontwikkelingen volgen.