Contact voor ondernemers

  • Bedrijfscontactfunctionaris

    Heb je een vraag over een bedrijfsbezoek, vergunning of over het vestigen, uitbreiden of verplaatsen van jouw bedrijf? Neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris.

  • Werkmakelaar

    De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie van mensen die kunnen werken. We noemen dat ook wel: mensen die beschikken over arbeidsvermogen. De werkmakelaar is de schakel tussen werkgevers en de gemeente.

  • Berichtenbox voor bedrijven

    Met de Berichtenbox voor bedrijven kun je als ondernemer digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties. Je kunt procedures afhandelen zoals vergunningaanvragen en meldingen. Maar ook inschrijvingen en registraties.