Verkeersplatform

Het verkeersplatform is een onafhankelijk adviesorgaan voor verkeersveiligheid in Hattem met vertegenwoordigers uit (plaatselijke) belangengroepen.

De belangengroepen zijn:

  • Bedrijvenkring Hattem
  • Politie
  • ANWB
  • Fietsersbond
  • HAVO

Het verkeersplatform kan op verzoek van het college of inwoners of uit eigen beweging adviseren over onderwerpen op het gebied van verkeersveiligheid.

Verkeersplatform

Stadhuis Hattem
Postbus 93
8050 AB Hattem
Telefoonnummer (038) 443 16 16
bestuurssecretariaat@hattem.nl