Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Die bijdrage krijg je naast de kinderbijslag.

Meer informatie: kindgebonden budget

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.