Buurtbemiddeling

Ervaar je overlast van je buren of buurtgenoten. Of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

Meer informatie: buurtbemiddeling

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.