Wonen en huishouden

 • Hulp bij het huishouden

  Lukt het jou en/of je huisgenoten niet altijd om zelf het huishouden te doen? Door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of ouderdom? Vaak is het mogelijk om dit met mensen in je eigen omgeving op te lossen. Maar dit is niet altijd het geval. Dan is ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden een oplossing.

  Meer informatie

 • Wonen in een geschikt huis

  Het huis waarin je woont moet voor jou geschikt zijn. Het kan zijn dat dit niet (meer) het geval is. Bijvoorbeeld omdat de woning te groot voor je is geworden. Of omdat de trap of het onderhoud van je tuin een probleem voor je is. Verhuizen naar een andere (kleinere) woning kan een goede oplossing zijn.

  Meer informatie

 • Woningaanpassingen

  Je wilt in je huis blijven wonen, maar door ziekte of een beperking is dit lastig. Een aanpassing aan je huis kan jou misschien helpen. Zo kun je langer zelfstandig blijven wonen.

  Meer informatie

 • Begeleiding thuis

  Heb je behoefte aan praktische en sociale hulp in het dagelijks leven? Wij kunnen je dan helpen met begeleiding. Bij een korte of lichte hulpvraag kun je als eerste terecht bij de brede basisvoorziening.

  Meer informatie

 • Verzorging thuis

  Heb je verpleging en verzorging thuis nodig? Een wijkverpleegkundige kan dit voor je verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of het klaarzetten en toedienen van medicijnen.

  Meer informatie

 • Dementievriendelijke gemeente

  Wij willen een dementievriendelijke gemeente zijn. Een gemeente waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen en naar hun kerk, vereniging of bibliotheek gaan. En waarin de gemeenschap bijspringt wanneer zij het even niet meer weten.

  Meer informatie

 • Opstapregeling

  De Opstapregeling helpt cliënten om vanuit een instelling beschermd wonen weer zelfstandig te wonen in de wijk.

  Meer informatie

 • Beschermd wonen

  Als zelfstandig wonen (met begeleiding thuis) niet meer mogelijk is, kom je mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen. Je woont dan in een woning van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding.

  Meer informatie

 • Wonen met langdurige zorg

  Heb je altijd (intensieve) zorg nodig? En is het nodig dat deze zorg 24 uur per dag in je nabije omgeving gegeven kan worden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een indicatie voor de Wet langdurige zorg.

  Meer informatie

 • Huisbezoek aan ouderen

  In het begin van elk jaar ontvangen mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief. In deze brief wordt de vraag gesteld of een informatief huisbezoek op prijs wordt gesteld.

  Meer informatie

 • Buurtbemiddeling

  Ervaar je overlast van je buren of buurtgenoten. Of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

  Meer informatie